Træna er en av Norges minste kommuner og ligger langt til havs. Det innebær både potensialer og utfordringer. For å utvikle Træna til en bæredyktig øykommune med et allsidig næringsliv, en levende kultur og som et attraktivt besøksmål har vi startet et felles utviklingsprosjekt som går under navnet Tenk Træna.

Kommunen, fylke, næringsliv, ideelle krefter lokalt og regional er med og tenker utvikling, forbedring, nyskaping og innovasjon. Vi vil forbedre for oss som bor her og tilrettelegge for dem som vil etablere seg her.

Utviklingsprosjektet Tenk Træna har hatt 5 satsingsområder:
1. Styrke eksisterende næringsliv
2. Tilrettelegge for nye næringinger
3. Destinasjonsutvikling med helårsperspektiv
3. Økt bostedsattraktivitet
4. Styrke kulturliv og kreativ næring

MÅLSETNINGER
Overgripende målsetning er at utvikle Træna til et livskraftig, mangfoldig og bærekraftig lokalsamfunn. Næringslivet skal bli mer allsidig, folketallet stabilt og Træna skal være et forbilde for livskraftige og moderne småsamfunn.
Målsetninger innenfor de aktuelle satsningsområdene er:

 

PROSJEKTER

Noen av de prosjekter som er satt i gang gjennom Tenk Træna, kan du lese om her på siden. For eksempel har vi et arbeide med utvikling av tang og tare, landbasert oppdrett, etablering av Træna Arctic Fishing som er ett nytt overnattingssted på Selvær, et kulturprosjekt om Trænas kobling til Hawaii. Vi har også startet Træna Fisker – et selskap for å hjelpe unge å starte fiskerbedrifter. Et prosjekt som har blitt veldig populært er Trænas Artist in Residence, hvor man kan søke om å bo på Træna i 1-3 måneder og samtid lage noe kreativt. AIR Træna som det kalles, er nå utvidet med et Business in Residence og et Chefs in Residence. Vi har også jobbet med forskningsprosjekter. Blant annet gjennom Forskningsrådets IDÉLAB hvor vi har et program kallet Testsone Træna der vi undersøker fremtidens reiseliv og lokalsamfunn og som resultert i investeringer i prosjektet Træna 365.

Det er mye på gang, og det skal mye mer til..
Har du en idé om utvikling på øyene? Ikke nøl med å ta kontakt.

Bli med og tenk Træna du også!

KONTAKT

Tenk Træna er et utviklingsprosjekt med finansiering fra kommune og fylkeskommune. Flere prosjekt startes som knoppskyting av utviklingsprosjektet.
Prosjektleder er  Moa Bjørnson, utviklingssjef Træna kommune.

I Ressursgruppen for Tenk Træna sitter:

  • Torild Fogelberg Hansen, rådmann
  • Jan Helge Andersen, ordfører
  • Gunn Eliassen, ass. rådmann
  • Bjørn Audun Risøy o Torbjørn Aa Kunnskapsparken Helgeland
  • Yngve Myhre, Rosøy AS
  • Sverre Hyttan, Pelagia AS