AIR TRÆNA prosjektledes av Helgeland Musem – For næringsetableringer ta gjerne kontakt med Træna kommune.

www.airtraena.wordpress.com

Velkommen til å gjøre business langt til havs!

På Træna har vi hatt gode erfaringer med et Artist in Residence som ble åpnet i 2015. Hit søker mennesker fra hele verden for å komme å lage kreative prosjekter under et opphold på 1-3 måneder. Etter oppstart har vårt Artist in Residence blitt utvidet med Artist/Business/Chefs/Families, Forskere og byråkrater in Residence. Gjennom Træna Business in Residence har vi også satt fokus på gründere og  næringsaktør  i Træna kommune.  

Det kan feks være en idé om et produkt eller en tjeneste du vil utvikle på en av øyene våre,  i samarbeid med eksisterende næringsliv eller i et nytt marked som ikke allerede finnes her.
Vi håper at kreativ utveksling kan føre til nye næringer og økonomisk vekst. Med Business in Residence-ordningen
ønsker vi at mennesker fra flere bransjer skal komme til Træna for å utvikle nye konsepter eller bedriftereller for å etablere samarbeider med lokalt næringsliv.

Træna Business in Residence er en åpen invitasjon – vi er et utadvendt øysamfunn, interessert i utvikling og vekst og klar for å tilrettelegge for nye aktører eller for å hjelpe etablerte til videre utvikling.

Du og din bedrift kan komme til Træna for et kortere opphold, eller for en lengre periode. Vi tilrettelegger gjerne sammen med aktørene utefra prosjektets ønsker og behov.

Hva kan Træna tilby?

 • Prosjektbolig for kortere eller lenger opphold 
 • Kontorplass og møtelokaler
 • Rådgivning og sparring
 • Samarbeid med eksiterende næringsliv innenfor fiskeri, oppdrett, eksport
 • Kystkultur, lokalservice og kulturnæring
 • Bra fokus i et unikt miljø

Vi ønsker velkommen til gründere og etablerte innenfor flere bransjer, og vi ser særlig et potensiale i satsninger innen:

 • Fiskerinæring, oppdrett eller annen havbruksnæring
 • Foredling av fisk, produktutvikling, fremstilling
 • Opplevelsesnæring, reiseliv, arrangement
 • Restaurant, overnatting, hyttebyggeri
 • Produktutvikling, produksjon
 • Servicesektor, transport, tele og kommunikasjon
 • Landbruk, lokalmat, dyrking
 • Energi & klima, forskning & utvikling

 

INFO

 

Business in Residence var en satsning innenfor utviklingsprosjektet Tenk Træna.
Den har vært innlemmet i AIR-ordningen.

 

Søk til Business in Residence her