ENGLISH: WHERE THE COASTLINE MEETS EACH OTHER 

Experience Træna through the eyes of the local children and walk through their natural backyard as your own.

In winter ‘20, the artists Kine Hokholt Bjelland (no), Floortje Zonneveld (nl) & Eva Bullens (nl) have created an audio- walk together with the children; to whom the island is their home. every rock, every part of the coastline, surrounding them, snow-covered or not, is their playground.

You will get to know the islands and be inspired to connect and play as they do.

All music by Kine Hokholt Bjelland, recorded on Sanna and Husøy, Træna.


NORSK: HVOR KYSTLINJEN MØTER HVERANDRE
Opplev Træna gjennom øynene til de lokale barna og gå gjennom deres «bakhage» som om det skulle være din egen.I vinter ‘20 har kunstnerne Kine Hokholt Bjelland (no), Floortje Zonneveld (nl) & Eva Bullens (nl) laget en lydvandring sammen med barna; som har øya som sitt hjem. hver stein, hver del av kystlinjen som omgir dem, snødekt eller ikke, er deres lekeplass.Du vil bli kjent med øyene og inspirert til å leke og bli kjent med stedet som de gjør.All musikk av Kine Hokholt Bjelland
spilt inn på Sanna og Husøy, Træna.