Vi hjelper fiskere å etablere seg!

Træna og kommunene på kysten av Helgeland har i lang tid levd av fiskeri. I Træna er fiskeri fortsatt en hovednæring. Men antallet lokale fiskere og fiskerbåter har gått ned de siste årene. Imidlertid er fiskeryrket igjen blitt ettertraktet og flere unge i regionen ser en fremtid innen næringen.

I 2016 startet vi Træna Fisker AS, et aksjeselskap for å investere og hjelpe neste generasjons fiskere å etablere seg i markedet.  Med rett tilrettelegging kan vi få unge mennesker med bakgrunn i fiskerifaget til å ville bygge opp sin virksomhet som fiskere.

NYHET: OKT 2020

Informasjon vedr forslag utvidelse av aksjekapital i Træna Fisker AS

 

 

Træna Fisker AS ble startet i 2016 med 52 aksjeeiere som representerer en bredde i lokalsamfunnet – alt fra erfarne, aktive og pensjonerte fiskere til lokale bedrifter, Træna kommune og engasjerte privatpersoner. Initiativet kom på bakgrunn av mange års nedgang i antall lokale fiskerbåter og aktive fiskere. Vi ønsker at næringen som en gang bygget opp samfunnene her ute skal bestå i lang tid fremover. Selskapets intensjon er å rekruttere og investere i flere fiskere lokalt, samt bidra til at det etableres et miljø for unge fiskere i regionen.

Træna fisker AS har vært drevet på idealistisk grunnlag og ingen har hatt godtgjørelse for jobben som har vært gjort. Vi ønsker at aksjekapitalen skal bli brukt til vårt gode formål.

 

Hjelp til unge fiskere

Siden start har vi jobbet med å forberede unge fiskere på fremtidige satsinger. I 2019 ble det første investeringsobjektet i Træna Fisker AS sjøsatt og den lokale fiskeren Ingvald Sjøset (26) er nå i gang med egen båt. Træna Fisker AS har fungert som en praktisk tilrettelegger og rådgiver og har i tillegg gitt et lån.

I 2020 har Sander Elias Norø (21) fått hjelp til etablering av både båt og brygge.

 

Nå har vi utvidet rekkevidden og inkluderer flere i satsingen

Etter siste generalforsamling i 2019 fikk styret så i oppdrag å utrede muligheten for en aksjeutvidelse, med basis i Træna, Lurøy og Rødøy kommuner.

Vi begynte arbeidet med å invitere gamle og nye aksjonærer til å være med på en aksjeutvidelse i selskapet. Det resulterte i at vi nå er 66 aksjonærer og selskapet har en aksjekapital på 1.786.000,-

Vi har fått 14 nye aksjonærer, 24 av de eksisterende aksjonærene var med å øke kapitalen.

 

Forretningsidé 

Forretningsidéen er å være et investeringsselskap som satser på å rekruttere yngre fiskere til å etabler seg lokalt. De fiskere vi investerer i får mulighet til å bygge opp virksomheten sin og samtidig skaffe seg ett nettverk av erfarne og administrativt dyktige fiskere, som kan hjelpe til med investeringer, praktiske oppgaver og byråkrati. Træna fisker AS kan gå inn med lån og aksjekapital i prosjektene.

 

Visjon og målsetning

Selskapets visjon er at den fiskerinæringen som en gang bygget opp kystsamfunnene forblir sterkt i lang tid fremover. Målsetningen er at lokale fiskerbåter blir igjen lokalt og at vi klarer å bygge opp et velfungerende og sterkt lokalt fiske basert på flere generasjoner. De kommende tre årene er målet å satse på minst 3 nye investeringsobjekt, det vil si etableringer av selvstendige fiskere.

KONTAKT TRÆNA FISKER AS

Org nr 918046914

Styremedlemmer:

 • Sverre Hyttan (styreleder) tlf 95828611 shy@pelagia.com
 • Unni Jakobsen (styremedlem) tlf 95143275 unni.jakobsen@trana.kommune.no
 • Eivind Langskjær (styremedlem) tlf 95888330
 • Aina Willumsen (styremedlem)
 • Odd Jostein Stangen (styremedlem) tlf 95180970
 • Stein Holmen (vara) tlf 90893928
 • Lena Holmen (vara) tlf 97646891

 

TIL DEG SOM VURDERER Å BLI FISKER:
 1. Ta kontakt med styreleder eller sekretær i selskapet og fortell hvilken slags fiskerivirksomhet du vil starte
 2. Vi går igjennom at du lever opp til selskapets retningslinjer (ta kontakt ved spørsmål)
 3. Træna Fisker AS gjør en vurdering kring dine planer, ser på potensialet og vurderer hvilken slags hjelp som trenges (investeringer, ansvarlig lån eller praktisk støtte)
 4. Styret møtes for å  vurdere om selskapet skal gå in med investering, lån eller annen hjelp
 5. Hvis styret er positive utformes støtten/hjelpen sammen med deg som søker.
 6. Du får en administrativ kontakt og en praktisk mentor som hjelper deg med etableringen og driften
 7. Træna Fisker AS støtter prosjektet på en løpetid på 5 år. Målsetningen er at du blir selvstendig og kan drive en bærekraftig virksomhet på egne bein.

Ta kontakt så tilsendes retningslinjer og annen nødvendig informasjon

Mediaoppslag

Følg Træna Fisker AS på Facebook

Lenker til mediaoppslag:

Helgelands Blad om Sander Elias Norø «Investerer millioner i egen båt og bruk»
Træna Fisker AS om emisjonen og om Ingvald Sjøset «Træna Fisker AS ønsker løft for rekruttering»