Stadig flere besøkere velger å bo i telt når de besøker Træna. Det finnes dessverre ingen offisiell camping i Træna (enda), men enkelte fasiliteter er tilgjengelige  og det er fullt mulig å sette opp telt i utkanten på øyene.

På Husøya finnes flest fasiliteter, så det er mest komfortabelt å campe her. Trænafestivalens campinganlegg er funksjonelt i sommersesongen 15. juni – 15. August, og her kan man dusje, bruke toalettet og få seg vann mot en dagsavgift på 100 kr pr. person. I selve festivaluka blir hele campingområdet inkludert fasilitetene dessverre stengt av og kun tilgjengeliggjort for de som har betalt for camp-plass. Det kan du gjøre på festivalen sine nettsider på denne linken: https://trena.hoopla.no/event/3165260123

Andre dusjfasiliteter utenom festivalsesongen finnes på kommunekaiet i Fallaveien 68.

Ingen av anleggene er bemannet, så her er det viktig at man er flink og rydder etter seg.

Det er også på Husøya man finner dagligvarebutikk, café og pub. Her finnes det også to gapahuker, hvor det er trygt å grille.

Rundt festivalanlegget er det store gressletter hvor det er lett å sette opp telt, men om man vil campe nærmere havet er det også mulig. På vestsiden av øya ligger man nær havet og har flott utsikt til fjellene og midnattssola. Det meste av vest-og sør-sida av øya er villmark, så her kan man sette opp telt hvor man vil.

På Sanna finnes færre fasiliteter, men øya er fantastisk naturskjønn. Her kan du bo på stranda eller i fjellheimen, nær befolkning eller helt isolert. Det vanligste er å campe i området mellom kirkegården og stranda – her er det slett mark, man er nær stranda, og på kirkegården like ved kan man fylle på vannflaska. Om man vil være for seg selv er det også veldig flott å telte på yttersida i vest, bak trænafjellene – her er er det helt folketomt og man kan nyte midnattssola fra ettermiddagen til sent på natt.

På Sanna finnes det et grendahus, hvor man kan få seg vafler og kaffe, og sette seg under tak (og vekk fra knotten). Toalett kan man finne på grendehuset, og på venterommet ytterst på moloen, hvor den lokale hurtigbåten legger til. Husk å gå på butikken på Husøy før du reiser, da det ikke finnes butikk på Sanna! Se her for info om transport mellom øyene.

Det er også mulig å ta lokal hurtigbåt til Selvær, Sandøy og Holmen og campe her. Her er det få fasiliteter, men om man vil ha en virkelig særegen opplevelse er disse øyene virkelig en unik opplevelse. Ta hensyn til dyreliv og folks privatliv!

Selvær; Har bra kommunikasjon med de andre øyene og fastlandet, med både hurtigbåt, ferge og lokal hurtigbåt. Her finnes også en liten butikk som er åpen hver dag med unntak av søndag. Se åpningstidene på Facebook siden deres på denne linken: https://www.facebook.com/Selvaerhandel 

Holmen; Kun feriehus, og få fasiliteter. Flott, stor strand, og man kan finne rent drikkevann på kirkegården.

Sandøy; Kun feriehus, og få fasiliteter, her finner man også en flott strand. Grillplass ved «vala» midt på øya, eller ingen fasiliteter.

NB! På de tre sistnevnte øyene blir det driftet med ærfugl og dunsanking – så spesielt i perioden april-juni ber vi om at besøkende er varsomme og oppmerksomme på ærfugl-hus langs havet. Ærfuglen trives rundt mennesker, men kan bli forstyrret hvis det blir mye støy og folketrafikk.

INFO

Stadig flere besøkere velger å bo i telt når de besøker Træna. Det finnes ingen offisiell camping i Træna (enda), men enkelte fasiliteter er tilgjengelige gjennom Trænafestivalens camp, og det er fullt mulig å sette opp telt i utkanten på øyene.

Friluftsloven

Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter til å oppleve og å bruke naturen rundt oss. Og dette har vi full rett til, så lenge vi tar hensyn til grunneier, hverandre, planter og dyr

To begreper som ofte omtales i allemannsretten, og som er viktige å forstå, er innmark og utmark. Enkelt forklart er innmark områder som gårdsplasser, hustomter, dyrket mark og liknende areal hvor allmenn ferdsel vil være til bry for eier av grunnen. Utmark kan forklares som alt som ikke er innmark.

 

Hvor kan jeg gå tur?

Du kan gå fritt hvor du vil i utmark, så lenge det skjer på hensynfull måte. Plikten til å ferdes sporløst og ikke gjøre unødig skade på terrenget eller forstyrre dyrelivet, gjelder alltid når vi ferdes i naturen. På innmark er reglene slik at du kan gå tur på veier og stier, så lenge du holder god avstand til hus, hytter, hager og gårdstun. Du kan også gå over frossen eller snødekt åker og eng i perioden 15. oktober til 29. april.

Hvor og når kan jeg tenne bål?

Du har generelt ikke lov til å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogsmark i perioden 15. april til 15. september. Gjøres det ikke på forsvarlig måte, er selv engangsgrilling i parken ulovlig. Å tenne bål i strandkanten er derimot innafor, så lenge du ikke skader underlaget og forårsaker brannfare. Strengere lokale regler kan også forekomme. Les mer om å tenne bål på Miljødirektoratets nettsider.

Hvor kan jeg sette opp teltet?

Du har lov til å telte i utmark uten grunneierens samtykke, så lenge du ikke forstyrrer beboernes fred. Teltet må plasseres minst 150 meter fra bebodde hus og hytter og kan maksimalt stå oppe i to døgn, med mindre du får grunneierens samtykke til å telte der lenger. Slår du opp telt på høyfjellet eller i et område fjernt fra bebyggelse, gjelder ikke tidsbegrensingen på to dager. Les mer om telting i naturen på Miljødirektoratets nettsider.