NB! Families in Residence-ordningen er ikke lenger i drift. Men Træna Kommune ønsker gjerne familier som vil etablere seg i øykommunen velkommen. Ta kontakt med kommunen om du går i tanker om å flytte til Træna!

****

Velkomen til Havfolket!

Er dere en familie som har vurdert å flytte til Træna? Vi ønsker nye innbyggere i øykommunen vår og håper at flere kan finne veien hit. Gjennom programmet Prøv en øy – Families in Residence kan dere prøve øylivet og få en erfaring av hvordan livet langt til havs er. Familier som ønsker å teste ut et skoleår eller et semester på Træna er veldig velkommen til å søke. Har dere barn i skolealderen er det selvsagt lettest å starte i samband med nyttår eller etter sommeren, men programmet åpner for flere muligheter. Har dere yngre barn finns det fleksibilitet i barnehagen. Ellers er foreldrepermisjonen en god anledning å komme til Træna for å teste ut livet her. Uansett tidspunkt og praktiske forhold, så ønsker vi barn og voksne til øysamfunnet vårt og vil derfor gjøre vårt beste for at et testopphold skal bli inspirerende, lærerikt og forhåpentlig lede til at dere vil bosette dere i Træna!

 

 

Hvordan fungerer det?

 • Vi tilbyr subsidiert bolig og hjelper dere med plass i skolen og barnehage.
 • Dere får lokale faddere som hjelper dere å komme inn i øysamfunnet, få kontakter og dere kan også få hjelp med å finne jobb eller veiledning til å starte egen virksomhet
 • Tidsperioden som søkes for oppgis i søknaden. Vi prioriterer familier med lenger opphold om minst 2-3 måneder og dem som har en tydelig motivasjon om å på sikt kunne etablere seg fast.
 • Vi følger opp og evaluerer under og etter endt opphold.
 • Dere sender en søknad med motivering hvorfor dere ønsker å teste Træna
 • Boligen er subsidiert men dere betaler selve for strøm og/eller ved til fyring.

 

 

Søk ved å fylle ut dette skjema. 

 

NB! Fristen for første periode er utløpt og vi har hatt to familier på Træna i 2021. Vi vet enda ikke når/om vi vil gjenoppta programmet, men vi legge det ut her hvis det gjenopptas igjen. Vi får mange henvendelser fra familier som ønsker å flytte til Træna og vi ønsker selvsagt hjertelig velkommen til alle! På nåværende tidspunkt har vi ikke kapasitet å tilby subsidiert bolig, men dere er naturligvis velkommen til øykommunen vår utenom dette program!

Et tips er å sjekke ledige stillinger her: www.tenktraena.no/jobb eller på www.trana.kommune.no eller på finn.no

 

MEDIA:

Vi har nå på plass en familie som å tester ut programmet.
Les saken i NRK her; 

 

 

Foto: Terje Koolas

Bakgrunn

Siden 2015 har Træna hatt ett Artist in Residence program hvor kunstnere, designere, arkitekter og andre kreative aktører har søkt om opphold for å gjennomføre prosjekter. Siden da har vi utvidet med Business in Residence for personer som ønsker å starte virksomheter eller samarbeide med lokale bedrifter, og Chefs in Residence som fokuserer på det matfaglige. Nå ønsker vi også å synliggjøre Træna som bosted for familier som vil teste øylivet. Det er med inspirasjon fra det danske prosjektet Prøv en ø på Anholt som vi tester ut dette på Træna i 2020.

Les mer om AIR-ordningen her

 

 


 

Iris, Stian og Aksel er første familien i Prøv en øy 2020

Iris (27), Stian (31) og Aksel (1) søkte til programmet Prøv en øy / Families in Residence på Træna og har nå blitt valgt ut til å prøvebo på øya.

 

Vi hadde mange gode søknader fra familier som ønsket å teste det å bo på Træna og etter søknadsrunde, digitale intervjuer og telefonmøter landet valget på denne lille familie. De bor nå i Kristiansand og jobber innen musikk og kultur. Stian er musiker (som vant spellemannsprisen i 2018) og ellers underviser som lærer på konservatoriet ved Universitetet i Agder (UiA) og kulturskolen i Kristiansand. Iris er sanger og utdannet pedagog. Også hun underviser på UiA.

 

Når valget falt på Iris og Stian var det fordi de hadde en stor motivasjon og drivkraft til å komme til Træna. De ønsket å bidra inn i lokalsamfunnet og vi så at de både var kreative, engasjerte med masse pågangsmot og samtidig jordnære og realistiske mennesker.

 

Familien kommer i desember og skal prøvebo på øya til sommeren. Under den tiden håper Stian at det skal bli mulig å komme seg litt ut på konsertoppdrag og Iris tar sikte på å finne et relevant prosjektarbeid eller deltidsstilling.

 

Utvalgsgruppa er vertskap for ordningen og vil hjelpe Iris, Stian og lille Aksel best mulig inn i lokalsamfunnet og være kontaktpersoner. Her inngår Malin Røssvoll som ellers driver blomsterbutikk og jobber på NAV, Pernille Øijord som er leder for helsesektoren, Marit Johansen som arbeider på teknisk etat og så Eirin Blomsø fra Husøy barnehage, Marit Bertheussen fra Træna Museum og Moa Björnson, Træna Kommune. De tre sistnevnte er også med i Artist in Residence-gruppa.

 

Hele gruppa er spent på denne prøveordning, og vi håper jo selvsagt at dette vil være med på å lokke folk til øysamfunnet vårt.

En lignende ordning finns på øya Anholt i Danmark (Prøv en ø) og der har man gode erfaringer av at noen familier blitt boende etter en prøveperiode.

Da vi har hatt Artist/Business og Chefs in Residence i flere år på Træna så vi muligheten for å utvide til å spesifikt rette oss mot familier. Vi trenger flere havfolk og gjerne fler barn.

Vårt mål er selvsagt å øke innbyggertallet! Dette tester vi nå ut som en del i det målet, og så må vi evaluere det underveis og etterpå.

 

Men først og fremst ønsker vi varmt velkommen til Iris, Stian og Aksel til å bli en del av havfolket!

 

Spørsmål til Iris og Stian: kontakt 40742672 eller irisgusfre@hotmail.com

Spørsmål til Prøv en øy-gruppa kontakt Moa Björnson 47478016 eller noen annen i gruppa.

Mer info

Her kan du søke om opphold til Trænas Prøv en øy – Families in Residence.

Træna er et lite øysamfunn med en rik natur, levende kultur og med mye spennende som skjer. Vi som bor her trives godt, med vi trenger å bli fler. Så for å lokke fler til øyriket vårt tilbyr vi prøve-boliger til familier som vil teste om øylivet er noe for dem. Vi tenker at nye mennesker på øya bidrar til både lokalsamfunnet, skole og barnehage og det sosiale lovet. På sikt håper vi at denne ordningen resulterer i fler bofaste havfolk!

I utvalget vil vi blant annet se på motivasjonen deres, hva dere har lyst å gjøre på øya og praktiske forhold som familiesammensetning og aktuelle behov.

Hvis dere blir valgt ut blir dere invitert til en digital intervju før oppstart.

Vi gleder oss masse til å lese deres søknad!

 

Søk ved å fylle ut dette skjema: 

Søknadsskjema

 

Kontaktpersoner/Faddrere

Kontaktpersoner og faddrer Families in Residence:

 • Malin Røssvoll tlf: 95728428
 • Moa Björnson tlf: 47478016
 • Marit Johansen tlf: 47830960
 • Eirin Blomsø tlf: 98139731
 • Pernille Øijord tlf: 93009959

AIR-Gruppen

 • Moa Björnson
 • Marit Bertheussen
 • Martin Rugelsjøen Lie
 • Ida Buschmann
 • Sonja Langskjær
 • Marianne Olsen Sjøset
 • Eirin Blomsø

 

Prøv en øy: Families in Residence er organisert under Træna Kommune sit utviklingsprosjekt Tenk Træna og administreres gjennom delprosjektet AIR Træna. 
Prosjektet har støtte fra Nordland Fylkeskommune, Nordisk Ministerråd og Norsk Forskningsråd.

Søknadsskjema til nedlasting
vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document