Foto: Kent Sørvik

A prose, a song, a poem look yonder – skulptur av Anawana Haloba på Træna

Skulpturlandskap Nordland er et internasjonalt kunstprosjekt med inviterte kunstnere fra 19 land. Det er blitt beskrevet som et kunstgalleri uten vegger eller tak – og med et gulvareal på 40.000 km2. Det er i dette mangslungne landskapet Nordland fylkeskommune har realisert Skulpturlandskap Nordland i 36 av fylkets 44 kommuner, foruten en skulptur i nabofylket Troms. Naturen og skulpturlandskapet er uløselig knyttet sammen, og de som gjør denne reisen er garantert en enestående opplevelse. Dersom vi i tillegg klarer å legge fra oss fordommer og møte dette prosjektet med et åpent sinn, vil vi kanskje både se og høre dialogen mellom kunstner, skulptur og landskap.
Den underliggende ideen med prosjektet er at et kunstverk skaper et sted for seg selv gjennom sin tilstedeværelse i landskapet. Skulpturen synliggjør også sine omgivelser, slik at stedet gis en ny dimensjon. Dialogen som følger av møtet mellom skulptur og tilskuer muliggjør ulike måter å forstå og tolke kunst. Skulpturen på Træna er samlingens siste og et arbeid på over 20 år avsluttes.
Se kart for å finne skulpturens posisjon på Husøya.

Om kunstneren
Anawana Haloba, født i Zambia i 1978, bor og arbeider i Oslo. Hun jobber med performancebasert video- og lydinstallasjoner, ofte med kroppen som medium. Arbeidene hennes utforsker posisjoner og relasjoner i ulike miljøer innen forskjellige politiske, sosiale, økonomiske og kulturelle kontekster. Hun er også opptatt av å belyse deler av historieskrivingen som er lite utforsket.
Haloba er utdannet fra Kunstakademiet i Oslo og Rijksakademie i Amsterdam. Tidligere verk innbefatter den prisbelønte video- og lydinstallasjonen «Lamentations» (2007), der kunstneren tegner mønstre i salt som symbol på de kulturelle barrierer som språk danner i innvandreropplevelsen. Halobas verk har blitt presentert på en rekke internasjonale kunstbegivenheter som for eksempel Venezia Biennalen (2009), Manifesta 7 (2008), Biennalen i Sydney (2008) og Biennalen i Sharjah (2007). Hun hadde separatutstilling på Kunstnernes Hus, Oslo, i 2010.

A prose, a song, a poem look yonder – skulptur av Anawana Haloba på Træna

Have you heard,  a song,  in its innocence
yet revealing layered nuance, the loudest silence of
timeless beings
My skin is stranger in these parts, it dries, it twitches
to unknown winds yet they feel it with a cognizance
known only to strangers.
Did you ever go to hear a song, a poem  in its every verse,
my soul falls deep, my ears listen deep
the strangest being in there silences of harmonies
tell of timeless pasts  
Have you seen, heard a poem, a prose in it’s greatness
look yonder, there is nothing mundane here.
This pilgrim was not embacked by my legs
yet i sit on an olympian deity’s chair.
– Anawana, 2015
Media
Ranablad 25 juni
NRK Nordland 25 juni

IN ENGLISH

The last and 36th artwork in the serie of Artscape Nordland was installed at Træna the 25th of June 2015.  An opening ceremony with the Queen of Norway was held.
The sculpture is called A prose, a song, a poem look yonder and is made by the artist Anawana Haloba.
Welcome to take a closer look on the object, placed at Svendsholmen, Husøya at Træna.
Tekst / Lyrics: Anawana Haloba
Musikk / Music: Helen Louise Solberg
Stemme / Voice: Helen Louise Solberg