Her legger vi ut aktuelle oppdateringer om Gaia Salmon AS som ønsker etablere landbasert oppdrett på Galtneset, Træna Kommune.

Folkemøte med Gaia Salmon 27.1.2020

Gaia Salmon AS planlegger en etablering av landbasert oppdrett i tre trinn. Det første trinnet er et anlegg med produksjon av storsmolt til oppdrettsnæringen.

Det ventes kunne gi 4-6 helårsarbeidsplasser. Kommende trinnvis utbygging tar sikte på økt volum av smolt, alternativt matfisk og kan komme å gi opp til 20 arbeidsplasser.

Selskapet har alle tillatelser klare for igangsetting og når alle investorer er på plass er byggetiden beregnet til 12 måneder.

I beste tilfelle er anlegget i drift høsten 2021. Gaia Salmon ser gjerne lokalt eierskap og åpnet for at aktører fra Trænasamfunnet gjerne får bli aksjonærer.
De som representerte Gaia Salmon under besøket på Træna var eierne og initiativtakerne Bjarne Bjørkan og Morten Bjørkan. I tillegg er Geir Skarstad og Roald Dolmen viktige deleiere med erfaring fra havnæring.

Det var godt oppmøte på Folkemøtet med ca 30 stykker fra lokalbefolkningen.

 

 

Interesse for å bli aksjonær i etableringen av Gaia Salmon?

Meld interesse her

 

Invitasjon Træna

Bakgrunn:

Gaia Salmon AS (Gaia) arbeider med å bygge et storsmolt anlegg på Træna hvor Trinn 1 er et Storsmolt anlegg for produksjon av ca. 6 000 000 a 500 g Storsmolt per år. En produksjon på ca. 2 900 Tonn/år.

Gaia har innhentet nødvendige tillatelser hos Fylke, Fylkesmann og Mattilsyn og har intensjonsavtale på plass med Træna Kommune for kjøp/leie av nødvendige arealer. For Trinn 1 er dette ca. 11.000 m2 på Galtneset. Bygge kostnaden er estimert til å være ca. 235 millioner kr, og Igangsatt vil anlegge skape 4-6 nye arbeidsplasser på Træna.

Lokalt eierskap

Gaia er av den oppfatning at lokalt eierskap er viktig, og ønsker å invitere innbyggere i Træna Kommune til å ta del i dette. Det er derfor reservert 150 000 aksjer, hvor Kommune og Innbyggere kan ta del i dette, denne andelen vil utgjøre 15% av selskapet. Tilbudet vil være gyldig til 1 Mars, 2020. Hvor vi da vil gå ut til eksterne investorer for å finansiere utbyggingen.

Hvordan melde sin interesse?

Træna Kommune har lagd en registerings formular her, hvor interessenter kan gå inn å melde sin interesse for å delta i dette. Registrerte interessenter vil få tilsendt informasjon og prospekt på planene.

I Gaia Salmon har stor tro på dette prosjektet og håper at dere ønsker å bidra til å skape fremtiden i Træna Kommune.

Med Hilsen

__________________________________

Bjarne Bjørkan

Styreleder/ Daglig Leder

Gaia Salmon AS

Meld interesse her

 

 

INFO

Her legger vi ut aktuelle oppdateringer om Gaia Salmon AS som ønsker å etablere landbasert oppdrett på Galtneset, Træna Kommune.

 

Kontakt og mere info:

Bjarne Bjørkan

Styreleder/ Daglig Leder

Gaia Salmon AS

bjarne@bjorkan.com

90010046