Træna er en av Norges minste kommuner og ligger langt til havs. Det innebær både potensialer og utfordringer. For å utvikle Træna til en bæredyktig øykommune med et allsidig næringsliv, en levende kultur og som et attraktivt besøksmål har vi startet et felles utviklingsprosjekt som går under navnet Tenk Træna.

Kommunen, fylke, næringsliv, ideelle krefter lokalt og regional er med og tenker utvikling, forbedring, nyskaping og innovasjon. Vi vil forbedre for oss som bor her og tilrettelegge for dem som vil etablere seg her.

Utviklingsarbeidet har fire fokusområder:
1. Fiskeri og havbruksnæring
2. Opplevelse og turismenæring
3. Kultur og kulturentreprenørskap
4. Lokalsamfunn og stedsutvikling

MÅLSETNINGER
Overgripende målsetning er at utvikle Træna på et bæredyktig måte så vell økonomisk, som sosialt og miljømessig. Det innebær å gjøre det ennå mer attraktivt å bo i Træna og å bredde næringslivet slik at virksomhetsgrunnlaget blir stabilt. Folketallet skal være stabilt eller økende. Træna skal være et forbilde for livskraftige og moderne småsamfunn.
Målsetninger innenfor de aktuelle satsningsområdene er:

Opplevelse & turisme
Mål: Træna er en attraktiv opplevelsesdestinasjon som bidrar til økt besøksnæring i Helgeland, og som har attraktive overnattingsalternativer.

Fiskeri & havnæring
Mål: Træna har ett brett næringsliv med bedrifter innen moderne havnæring. Træna er et etablert navn kjent for høy kvalitet i både tjenester og produkter.

Kultur & Kulturentreprenørsskap
Mål: Træna er kjent som en plass for kulturbegivenheter og har attraksjoner som tiltrekker besøkere hele året.

Lokalsamfunn & stedsutvikling
MÅl: Træna har en aktuell kommuneplan som muliggjør fysiske og næringsmessige etableringer og som viser en bæredyktig og langsiktig utvikling av øyene.

PROSJEKTER

Noen av de prosjekter som er satt i gang gjennom Tenk Træna, kan du lese om her på siden. For eksempel har vi et arbeide med utvikling av tang og tare, etablering av Træna Arctic Fishing som er ett nytt overnattingssted på Selvær, et kulturprosjekt om Trænas kobling til Hawaii. Vi har også startet Træna Fisker – et selskap for å hjelpe unge å starte fiskerbedrifter, og en forening for utvikling av turisme- og opplevelsestjenester på øyene.
Et prosjekt som har blitt veldig populært er Trænas Artist in Residence, hvor man kan søke om å bo på Træna i 1-3 måneder og samtid lage noe kreativt. AIR Træna som det kalles, er nå utvidet med et Business in Residence og et Chefs in Residence. Vi har også jobbet med forskningsprosjekter. Blant annet gjennom Forskningsrådets IDÉLAB hvor vi har et program kallet Testsone Træna der vi undersøker fremtidens reiseliv og lokalsamfunn.

Det er mye på gang, og det skal mye mer til..
Har du en idé om utvikling på øyene? Ikke nøl med å ta kontakt.

Bli med og tenk Træna du også!

KONTAKT

Tenk Træna er et utviklingsprosjekt med finansiering fra kommune og fylkeskommune. Flere prosjekt startes som knoppskyting av utviklingsprosjektet.
Prosjektleder er  Moa Bjørnson, utviklingssjef Træna kommune.

I Ressursgruppen for Tenk Træna sitter:

  • Liv-Hege Martinussen, rådmann
  • Per Pedersen, ordfører
  • Gunn Eliassen, ass. rådmann
  • Liv Rask Sørensen, Nordland Fylkeskommune
  • Bjørn Audun Risøy, Kunnskapsparken Helgeland
  • Yngve Myhre, Rosøy AS
  • Sverre Hyttan, Pelagic