Den eldste skriftlige kilde som nevner «Treens Korshus» er fra år 1589 (Trondhjems reformat), men ingen vet når den første kirka ble bygd. Dagens kirke er fra år 1773, (listeført) – da ledet kaptein Isak Jørgen Coldevin arbeidet for byggingen. Det sies at den nye kirka ble bygget på samme grunnmur som den gamle sto på. Inne i kirka var det oppsatt vakre stoler med dører, 9 på høyre siden som var mennenes side, og 10 stoler på venstre som var kvinnenes side. 2 stoler var oppsatt ved koret, disse var lukkede stoler. Tårnet var løkformet og bordkledd.

Noen av gjenstandene som ble flyttet fra den gamle kirka er altertavlen, prekestolen, og lysekrone fra sokneprest Erik Sporre. I løpet av århundrene har kirka gjennomgått store forandringer, men den inneholder mye av det opprinnelige.

I Træna kirke samles Trænværinger til dåp, konfirmasjon, vielser og begravelser utenom de månedlige gudstjenestene. Kirka blir også brukt som konsertarena et par ganger i året, da spesielt under:Ta Træna med Storm, Trænafestivalen og Kulturminnedagene.

Kirka ligger sentralt til i bebyggelsen og er et godt synlig landemerke på øya. Kirka har sommeråpent samme tidspunkt som Træna museum, Træna Turistkontor og Petter Dass-kapellet. Kirka er ikke alltid bemannet, så det bes om varsomhet når man er i kirka – inngang er gratis.

Omvisning
Det kan tas kontakt med kirkevergen på tlf eller mail for å avtale andre tidspunkt for omvisning.

 

Kontaktinfo

Kontakt

kirkeverge@trana.kommune.no

Træna Kirke

 

  • Træna kirke