Opplevelsesdesign & Destinasjonsutvikling i Træna, Nordlands Hawaii.

Hvordan kan man med utgangspunkt i en autentisk hundre år gammel historie om to søsken fra Træna og Hawaii utvikle  opplevelsesnæringen i en av Nordlands øykommuner idag? Med prosjektet Aloha Træna vill vi velkomne lokale og regionale/fylkesregionele samarbeidsaktører til å utvikle Træna som opplevelsesdestinasjon.

Træna er en liten øykommune to timer fra fastlandet på Helgelandskysten. Her har man levd av fiskeriet helt siden den tid da det først ble bosetning her, for mer enn 9000 år siden. Nå er tidene forandret og Træna lever av mer enn fisk. Med Trænafestivalen har øykommunen blitt et velkjent sted og et attraktiv, om enn litt utilgjengelig, reisemål. Opplevelsesnæringen vokser i hele Nordnorge, og nå er det nødvendig at som lille øysamfunn se på mulighetene for hvordan Træna og Helgeland kan være en del i slik en utvikling. Hvordan kan vi skape langsiktige næringsmessige fortjenester av en bæredyktig opplevelsesnæring? Hva trenges at tilrettelegges? Hvilke er de kommende målgruppene som ønsker reise hit, og hvilke tjenester etterspørres? Hvilke samarbeidspartner trenges og hvordan virker vi best mulig sammen?

Som en knoppskyting fra prosjekt Træna-Hawaii lager vi et forprosjekt med fokus på opplevelsesnæring i Træna, hvor utgangspunktet er at skape opplevelsesnæringskonsepter for reiselivet. Vi starter i historien om Træna-Hawaii og ser hvordan denne  vell bevarte story kan brukes for å utvikle spennende resiselivsprodukter, opplevelser eller andre tjenester. Vi tilknytter flere aktører og arbeider med lokale og fylkesregionale samarbeidspartnere. Opplevelseskonseptene kan utvikles innenfor natur, kultur, mat, opplevelser, historie eller kunst. Det kan være alt fra pakke-turer til filmprosjekt, eventyrsløp, arrangementer, naturopplevelser eller noe annet kreativt. Træna har mye å by på, men det finnes plass for fler aktører og gode samarbeider.
Vi vill sammen skape ’ de beste opplevelsene langt til havs’!

Last ned og les hele prosjektbeskrivelsen her: ALOHA TRÆNA

Lenker og material fra aktiviteter i prosjektet så langt:

Ta Træna med Storm 11-13 feb, Træna
Workshop Træna, 20 februar
Workshop/seminar 10 mars, Mo i Rana – Dokumentasjon fra workshop

SAMMENDRAG AV PROSJEKTETS DELER OG MÅL:

MÅL 1: Ett godt lokalt og regionalt samarbeid
Med dette prosjekt vil vi oppnå at ett felles opplevelsesnettverk startes og drives. Opplevelsesnettverket skal virke sammen og vare en node for felles strategier, idé-og konseptutvikling på tvers av bedrifter lokalt på Træna men også for læring og for utvikling av felles pakker/tjenester. Bedrifter/aktører utenfor Træna skal også inngå.

Mål 2: Kjennskap til markedet
Med forprosjektet vil vi oppnå at lære å kjenne markedet og  vite hvilke målgrupper og nisjemålgrupper som en opplevelsesnæring på Træna burde satse på. Dette krever research så vel lokalt, regionalt/fylkesregionalt som nasjonalt/internasjonalt. Med tanke på historiens kopling til Hawaii vil vi undersøke markedet i Amerika for at se mulige målgruppe derfra. Dette gjørs med hjelp fra nasjonal turistbyrå og muligvis Innovasjon Norges internasjonale kontor.

Mål 3: Utvikle produkt/tjenester modne for markedet
Med forprosjektet vil vi oppnå at et antall pakker (tjenester og/eller produkter) har tatt frem med utgangspunkt i kjernestoryn om Træna-Hawaii. Disse produktene eller tjenestene skal kunne selges på det marked/til de målgruppe som identifiserts i oven angitt mål. Produkt/tjenesteutvikling skjer gjennom strukturerte idéutviklingsprosesser med lokale og inviterte aktører. Produkter og tjenester kan vare så vel av fysisk slag (museum, utstilling, festival) eller en knippe av tjenester (reiseopplevelse, pakketurer, historieframstilling). Det kan også være større prosjekter som for eksempel overnatningskonsepter/hotelutvikling som utvikles videre i et hovedprosjekt.

Mål 4: Utvikle et hovedprosjekt
Under forprosjektet vil et antall ulike idéer komme opp og nye kontakter etableres, det er derfor ett mål at i tidig stadium begynne å formulere et hovedprosjekt som kan ta et ennå mer omfattende grep om opplevelsesnæring, kulturutvikling og stedsutvikling utefra historien om Træna-Hawaii. Dette kan være videre prosjekt innenfor kultur, næring, historie, og de kan vare lokale, nasjonale eller internasjonale. Her under vil prioriteres at arbeide mot målet om utvikling av overnatingskonsept/hotel/anlegg. Men då grunnhistorien er lagt opp for å kunne ta mange forskjellige utviklingsrettninger, kan det bli flere temaer og/eller flere hovedprosjektet.

Skjermbilde 2016-01-04 kl. 15.58.50

Mer om prosjektet Træna – Hawaii finner du her

Prosjektet Aloha Træna

Aloha Træna er en del i utviklingsprosjektet Tenk Træna og har støtte fra Nordlands fylkeskommune og Træna kommune. Vi samarbeider med Kunnskapsparken Helgeland og en rekke lokale og regionale aktører.
Prosjektet er et forprosjekt som pågår fram til august 2016.
Ta kontakt hvis du vil vite mer eller er interessert i samarbeide.
Vi organiserer en rekke treffer/workshops og seminarer i prosjektet.
Ta Træna med Storm 11-13 feb, Træna
Workshop Træna, 20 februar
Workshop/seminar 10 mars, Mo i Rana – Dokumentasjon fra workshop
Aktivitet i Bodø, i april/mai (under planering)