Vi vil også ha engelsk oversettelse!!!

knapp

 

faktaboks slår hendene i bordet fskfmwkmfwfm  fwpkfmw mwefmwepkfmwpm wpfm wpekfmwpekmrfwp