KUNNSKAPSGRUNNLAGET til kommunal planstrategi – utarbeidet våren 2016

Vedtatt av Træna kommunestyre 14. juni 2016

KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016 – 2020

Vedtatt av Træna kommunestyre 14. juni 2016

KOMMUNEPLAN SAMFUNNSDEL – TRÆNA 2030

Vedtatt av Træna kommunestyre 20. april 2017

KOMMUNEPLAN (AREALDEL) KYSTSONEPLAN 1996 – 2000

Godkjent av Træna kommunestyre 22.04.1996

PLANPROGRAM FOR REVIDERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL TRÆNA – FASTSETTELSE

Fastsatte av Træna kommunestyre  i møte 21.06.2017, sak 20/17 planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel Træna
TEMAPLAN FOR FOLKEHELSE 2018 -2021
Vedtatt av Træna kommunestyre i møte 20.06.2018 sak 20/18