I Forskningsprosjektet «Testsone Træna» har vi jobbet med en undersøkelse om fremtidens lokalsamfunn og reiseliv.

En av temaene som blitt undersøkt er hvordan vi vil ha det i lokalsamfunnet i forhold til økt reiseliv. Trenger vi en øking? Hvor går i så fall tålegrensen? Noen steder i Norge har reiselivet eksplodert og lokalsamfunnene slites ut. Hvordan kan vi på Træna planlegge og være på forkant slik at et eventuelt økt reiseliv skjer innen tålegrensen – sånn at det beriker øysamfunnet, ikke sliter det ut.

I prosjektet har vi ansatt Sunniva Remmen som jobbet under sommeren 2019 med å utforme spørreundersøkelse, intervjuet folk og hørt hva både lokale og tilreisende mener.

Takk til alle dere som deltatt i intervjuer, workshops og spørreskjema.

Last ned rapporten her:

Rapport Tålegrensen av turisme – Træna 2019

 

INFO

Last ned rapporten her:

Rapport Tålegrensen av turisme – Træna 2019

 

Foto Header: Kathrine Sørgård