I Forskningsprosjektet «Testsone Træna» jobber vi med  en undersøkelse om fremtidens lokalsamfunn og reiseliv.

En av temaene som skal undersøkes er hvordan vi vil ha det i lokalsamfunnet i forhold til økt reiseliv. Trenger vi en øking? Hvor går i så fall tålegrensen? Noen steder i Norge har reiselivet eksplodert og lokalsamfunnene slites ut. Hvordan kan vi på Træna planlegge og være på forkant slik at et eventuelt økt reiseliv skjer innen tålegrensen – sånn at det beriker øysamfunnet, ikke sliter det ut.

I prosjektet har vi ansatt Sunniva Remmen som jobber under sommeren 2019 med å utforme spørreundersøkelse, intervjue folk og høre hva både lokale og tilreisende mener.

Ta gjerne kontakt til Sunniva om du ønsker å stille på et intervju: sunniva.remmen@outlook.com

Og delta gjerne i denne spørreundersøkelse (det tar kun 5 minutt)

Svar på spørreskjema her

Hvis du ønsker å fylle ut skjemat på papir, velkommen til rådhuset så hjelper vi deg.

Mer om prosjektet

Svar på spørreskjema her

TESTSONE TRÆNA er et forskningsprosjekt som undersøker hvordan fremtidens bærekraftige reiseliv og levedyktige lokalsamfunn kan formes, og hvordan et balansert reiseliv kan skapes.

Hvor stor turistaktivitet tåler og trenger et gitt lokalsamfunn?

Reiselivet globalt er i endring. Denne raskt voksende næring skaper både engasjement og muligheter, og setter noen av vår tids samfunnsutfordringer på den nasjonale agendaen. Dagens og fremtidens reiselivsnæring er avhengig av levende lokalsamfunn. Men hva skjer med norsk reiseliv hvis lokalsamfunnene svekkes, eller forsvinner helt? Mange av de mest attraktive opplevelsene ligger på steder som er avsides og hvor investeringer er forbundet med stor risiko, noe som skaper utfordringer for det norske reiselivet.  I dette forskningsprosjektet undersøker vi hvordan fremtidens bærekraftige reiseliv og levedyktige lokalsamfunn kan formes, og hvordan et balansert reiseliv kan skapes.

Et forskningsprosjekt via Forskningsrådets IDÉLAB innen Reiseliv.

Pågår: juni 2018-des 2020
Finansiering: Forskningsrådet

Aktører i prosjektgruppe:

  • Hvitserk Norway
  • Molde forskning
  • Visit Bodø
  • Proneo AS
  • Træna Kommune