KMDs innovasjonspris 2018 gikk til Træna kommune for deres samskapingsperspektiv, innovasjonskultur og gode resultater. Sarpsborg og Sola kommune var sterke finalister til prisen og mottok heder og ære fra jury og statssekretær Aase Marthe Horrigmo.

På bildet over ser vi (f.v) Statssekretær Aase Marth Horrigmo, utviklingssjef Moa Björnson (Træna), Ordfører Per Pedersen (Træna) og rådmann Liv Hege Martinussen (Træna) og Gunn Eliassen, assisterende rådmann (Træna) Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD)
Innovasjonspris på 500.000 kroner ble utdelt av statssekretær Aase Marthe Horrigmo og juryleder Katinka Greve Leiner på Fremtidens kommuner 2018, fredag 08. juni.  Gjennom innovasjonsprisen ønsker myndighetene og anerkjenne de kommunene som går forann. Hele 20 kommuner med 48 innovasjonsprosjekter søkte om årets pris.

Kultur for å tenke nytt og offensivt innovasjonsarbeid med gode resultater

Se nyheten fra DiFis nettside her

Foto: Difi

Juryens begrunnelse

«Træna kommune Træna kommune har kultur for å tenke nytt, og de er svært offensive i sitt innovasjonsarbeid. Træna er en av Norges minste kommuner med sine 460 innbyggere, og består av et åpent og allsidig folk. Dette har Træna kommune bevisst gjort til sin styrke, og juryen ser at dette har gitt resultater. Kommunen stiller selv midler til disposisjon når de møter på utfordringer, og skaper rom for innbyggerne, slik at de selv slipper til og kan innovere sammen med kommunen. Samskaping sitter i ryggmargen til både kommune og innbyggere. Utviklingsprosjektet tenk Træna er et godt eksempel på hvordan kommunen arbeider med å involvere både næringsliv, lokalsamfunn og viktige aktører i samfunnet. Ved å trekke på de ressursene som sitter i lokalsamfunnet lyktes kommunen med å forstå hva det egentlige behovet deres er og å utvikle gode løsninger sammen med de som kommunen er til for. Juryen berømmer Træna kommune for å virkeliggjøre den skaperkraften og innovasjonspotensialet som eksisterer hos innbyggerne. De slipper til dem som vil noe og trekker til seg dem som bærer på en idé de ønsker å realisere. For dette samskapingsperspektivet, en tydelig innovasjonskultur og gode resultater mener juryen at Træna kommune fortjener KMDs innovasjonspris 2018.
Gratulerer «

Difis film om Træna kommune


Træna kommune – Innovasjonsprisen 2018 from Difi on Vimeo.

INFO IN ENGLISH

Træna Kommune was awarded the Innovation Prize 2018 for municipalities in Norway.
Link to the official page here

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/sv_SE/sdk.js#xfbml=1&version=v3.0'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Herregud, vi vann!! #Træna #Innovasjonsprisen2018

Publicerat av Moa Björnson den 8 juni 2018