KUNNGJØRING 2017-10-30
I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad om akvakultur Træna kommune
Søker: Gaia Salmon AS 916 198 191
Søknaden gjelder: Ny landbasert lokalitet
Omsøkt størrelse: 2900 tonn MTB
Lokalitet: Galtneset
Koordinat:  N 66`30,312«  Ø 12`06,299«

Kontaktadresse:  post@trana.kommune.no

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

Dokumentene kan lastes ned her:  Gaia Salmon  Søknad om akvakultur Træna.

INFO

Kontaktadresse:  post@trana.kommune.no
Dokumentene kan lastes ned her:
Gaia Salmon  Søknad om akvakultur Træna