Træna er invitert til å medvirke i Oslo Design Fair med tema bærekraft under overskriften «Rethink».

Utstillingen skjer i Lillestrøm den 28-30. August 2019. Oslo Design Fair skal vise frem hvordan aktører fra ulike segmenter i samfunnet kan gå en grønn, bærekraftig fremtid i møte. 

Gjennom aktuelle prosjekter jobber vi på Træna med utvikling av et nytt område for etablering av hotell- museum- og kulturlokaler. Dette vil bli presentert på Oslo Design Fair, både i form av bygge-elementer og ved et foredrag 28.8 kl 10.30 etter åpningen på Hovedscenen.

Etter endt utstilling skal noe av materialet som blitt bygget fraktes til Træna hvor de kan bli brukt i praksis: Prosjektet Træna 365 er en satsing på nye kulturlokaler, hotell, museum og hytter, som skal huse gründere, fastboende og besøkende 365 dager i året. 

Investorer og alle interesserte er hjertelig velkommen til å delta på messen.

Info

Illustrasjon: Vardehaugen Arkitekter

Deltakelsen på Utstillingen skjer gjennom prosjektet «Aloha Inn -Innovasjon og utvikling av Træna som destinasjon og samfunn» med finansiell støtte fra Nordland Fylkeskommune.