Beste opplevelsen langt til havs!

Det er Foreningen Opplev Trænas visjon og med de orden ønsker vi velkommen til alle som har lyst å gjøre Træna til et sprakende øysamfunn med gode opplevelser året rundt. Foreningen består av en rekke personer, bedrifter og organisasjoner, både lokalt og utefra, som alle er engasjert i å utvikle Træna.

Forenings formål er å:

 • Markedsføre Trænas opplevelsestilbud og jobb med omdømmebygging
 • Skape plattformer for samarbeid mellom lokale aktører og aktører utenfra
 • Igangsette nye prosjekter som gagner opplevelsesnæringen
 • Øke opplevelsesnæringen og generere inntekter til øyene
 • Være en pådriver for gode samferdselstilbud

Våre verdier 

 • Samarbeide – gjøre hverandre gode
 • Respekt
 • Kvalitet i alle ledd
 • Informerende – Lettvint – Forenkling
 • Helhet
 • Spesielt – Eksotisk
 • Nærhet

Aktiviteter
Opplev Træna gjennomfør aktiviteter for medlemmene og arrangement for besøkere. Vinterfestivalen Ta Træna med Storm er foreningens hovedaktivitet. Utover det medvirker foreningen i lokale prosjekt, regionale utviklingsprosjekt og er åpen for nye samarbeider.

Medlemmer & medlemskontingent

Alle som tilslutter foreningens visjon, formål og verdier kan bli medlem.

Fullverdig medlem med møte- tale-, forslagsrett og stemmerett på årsmøte betaler 1000kr/år.

Støttemedlem med møte- tale og forslagsrett på årsmøte betaler 200kr/år.

Ta kontakt om du vil bli medlem!

Foreningen Opplev Træna

STYRE:
Marianne Olsen Sjøset
Jim Martinusen
Tove Ruth Olsen
Magnus Johansen
Eirin Blomsø
Sonja Langskjær (trainee)
Admin
Moa Bjørnson